Contributie

De contributie van SOS Goirle

De contributie en bondscontributie wordt per kwartaal en enkel per automatische incasso geïnd. Hiervoor dient het inschrijfformulier te zijn voorzien van een originele handtekening. Het vermelde tarief is geldig per 1 juli 2019 en wordt elk jaar opnieuw vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering. De bondscontributie wordt vastgesteld bij de KNGU en wordt ook per kwartaal geïnd. Het lidmaatschap is per lesuur, ongeacht of je een turn-, gym- of fitles volgt.

Lidmaatschap per lesuur per week* Per kwartaal
Tot en met 21 jaar € 24,00
22 jaar en ouder € 27,50
Bondscontributie (alle leeftijden) € 6,00
Rustende leden (jaarlijks eenmalig afgeschreven) € 15,00

Wijzigingen onder voorbehoud

* Indien u meerdere uren per week les volgt, ontvangt u een korting op de contributie. Deze is oplopend van 5% bij 2 lesuren tot 25% bij 6 lesuren per week.