Lidmaatschap

Word lid van GV SOS Goirle

Wat leuk dat je interesse hebt voor de lessen van GV SOS Goirle!

Een lidmaatschap ga je aan per kwartaal.
Wil je lid worden? Ga dan door naar het online inschrijfformulier.
Als lid mag je natuurlijk deelnemen aan de super leuke activiteiten die GV SOS Goirle organiseert. Kijk voor een overzicht onder “Activiteiten“.

Opzeggen

Opzeggingen* dienen 1 kalendermaand vóór afloop van het kwartaal schriftelijk (info@gvsosgoirle.nl) bij de penningmeester ontvangen te zijn.

Stoppen per Opzegging is binnen vóór
1 januari 1 december
1 april 1 maart
1 juli 1 juni
1 oktober 1 september

* LET OP: Indien je hebt opgezegd krijg je na afloop van het kwartaal nog een incasso van GV SOS Goirle omdat we per kwartaal achteraf incasseren. Hou hier rekening mee.

Contributie

De contributie en bondscontributie innen wij per kwartaal achteraf, enkel per automatische incasso. Op het afschrift vind je je lidnummer.
Incasso jan-mrt volgt eind maart/ begin april
Incasso apr-jun volgt eind juni/ begin juli
Incasso jul-sep volgt eind sept/ begin okt
Incasso okt-dec volgt eind dec/ begin jan

LET OP: Indien je hebt opgezegd krijg je na afloop van het kwartaal nog een incasso van GV SOS Goirle omdat we per kwartaal achteraf incasseren. Hou hier rekening mee.

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering. De bondscontributie wordt jaarlijks vastgesteld bij de KNGU. Deze houdt onder andere een WA- en ongevallenverzekering in voor al onze leden en betalen wij direct door aan de KNGU.


* Contributie zoals vastgesteld per 01-07-2022, wijzigingen onder voorbehoud

Kleding- en Veiligheidsvoorschriften

De volgende kledingvoorschriften gelden in de lessen van GV SOS Goirle:

 • Aanwijzingen van de train(st)ers en/ of hulpleiding dienen opgevolgd te worden.
 • Deelname aan de lessen geschiedt:

Gym en Turnen:

 • aansluitende sportkleding of turnpak, evt sporthoofddoek
 • haren vast en uit het gezicht. Het los dragen van haren kan een reden zijn om deelname aan de les te weigeren, dit beoordeelt de train(st)er.
 • blote voeten, tenzij anders afgesproken
 • sieraden uit (ook festival-, all inclusive- camping- en vriendschapsbandjes)
 • geen schmink/ zware make-up
 • geen kauwgom

Gym Fit Volwassenen:

 • sportkleding, evt sporthoofddoek
 • zaalschoenen
 • haren vast
 • sieraden uit
 • geen schmink/ zware make-up
 • geen kauwgom

De volgende veiligheidsvoorschriften gelden in de lessen van GV SOS Goirle:

 • Aanwijzingen van de train(st)ers en/ of hulpleiding dienen opgevolgd te worden.
 • Wie deelneemt aan de les dient hier geestelijk en lichamelijk toe capabel te zijn.
 • Dek wonden of besmettelijke plekken (bijvoorbeeld krentenbaard) voldoende en degelijk af, of wacht met deelname tot het genezen is
 • In de zaal mag geen eten, drinken of kauwgum genuttigd worden.
 • Neem geen waardevolle spullen mee en leg belangrijke spullen in de gymzaal op de brandkast. (Fietssleutel bijvoorbeeld)
 • De les is alleen voor leden die ook die les volgen. Belangstellenden en mensen die mee komen volgen de les vanaf de tribune. Het geluid van apparatuur is uit.
 • Als je vroeg bent voor je eigen les wacht je rustig in de kleedkamer of op de tribune.
 • In de gehele sporthal gedraag je je als gast. Je veroorzaakt geen overlast en houd je aan het regelement van De Haspel.
 • We laten de zalen, kleedkamers en overige ruimtes altijd netjes achter.
 • Indien van tevoren bekend, meld je je af bij de trainer van wie je les hebt.
 • Wanneer de wedstrijdturnsters deelnemen aan wedstrijden wordt van hen verwacht in correcte kleding te verschijnen. Het vereiste wedstrijd-turnpak is te bestellen via de leiding van de wedstrijdgroep. Doe dit op tijd, want de levertijd kan soms wat langer zijn. Bijpassende kleding zoals een broekje en haarelastieken zijn ook te bestellen. Het actuele wedstrijdpakje kan wisselen. Voor meer informatie kun je informeren bij de wedstrijdtrainsters.
 • De AVG volgens de KNGU is van toepassing
 • ER MAG ZONDER UITDRUKKELIJKE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING GEEN FOTO- VIDEO- GELUIDS- EN/ OF OVERIG BEELDMATERIAAL GEMAAKT, GEBRUIKT EN/ OF GEPUBLICEERD WORDEN VAN ALLE AAN GV SOS GOIRLE VERWANTE (ONLINE)ACTIVITEITEN, MATERIALEN EN DEELNEMERS
 • Met klachten en/ of opmerkingen kun je terecht bij ons bestuur. Zij zijn te bereiken op info@gvsosgoirle.nl. Wij zijn een vrijwilligersorganisatie en draaien dus op vrijwilligers. Wij streven er naar jouw bericht binnen één kalenderweek te beantwoorden.
 • Met het aangaan van een lidmaatschap bij GV SOS Goirle ga je automatisch akkoord met onze kleding- en veiligheidsvoorschriften. Dit geldt ook voor eventuele meegekomen begeleiding en belangstellenden van de sporters.