In memoriam, Ria Swinkels

Beste leden,

In deze Corona-periode kreeg GV SOS helaas vreselijk nieuws. Onze trouwe en zeer gewaardeerde ‘gymjuf’ Ria Swinkels, trof een ernstige hersenbloeding waarna ze na een vrij korte ziekenhuisperiode is overleden. Een onverwachte en heftige klap. Te meer omdat ze maar 70 jaar mocht worden.

Ria was een sportieve, daadkrachtige en bescheiden vrouw en zette de dames van de volwassengym op maandagavond met veel enthousiasme in beweging. Met haar overlijden laat ‘onze’ Ria een grote leegte achter binnen SOS. Niet alleen als docente maar ook als betrokken lid. Ze was maar liefst 40 jaar betrokken bij de vereniging. Een fantastisch jubileum en daarmee is ze met recht een waar verenigingsmens te noemen. We nemen haar vanuit de zaal mee in ons hart zodat we aan die 40 jaren SOS nog vele toe kunnen voegen.

Ons medeleven gaat uit naar haar familie en vrienden met in het bijzonder haar man, zoon en dochter. En natuurlijk naar de sportieve dames van ‘haar’ damesgym groep.

Bestuur GV SOS Goirle

Carry, Mariëlle, Marit, Ester