Corona virus

Maart 2020

Betreft: Vragen omtrent nieuws over Coronavirus / COVID-19

 

Beste ouder / verzorger

Het zal u niet ontgaan zijn dat het Coronavirus zich nog steeds wereldwijd verspreidt. Het virus is ook vastgesteld in Nederland.

Het houdt de gemoederen logischerwijs bezig en we brengen u daarom graag op de hoogte van hoe we als organisatie de actuele ontwikkelingen in de gaten houden. Op die manier kunt u zich een beeld vormen van hoe, en op basis waarvan, we handelen bij een eventuele verdere besmetting(en) in Nederland.

De GGD adviseert wat ook door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) wordt geadviseerd: Goed handen wassen, hoesten en niezen in de elleboogholte i.p.v. in de hand en papieren zakdoekjes gebruiken. Beide organisaties hebben een eigen website waarop zij communiceren over veel gestelde vragen, (FAQ) of adviezen om besmettingen te signaleren en te voorkomen.

RIVM: 

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

GGD hart van Brabant: 

https://www.ggdhvb.nl/nieuws/2020/01/Ik-heb-een-vraag-over-het-coronavirus

Mochten we vanuit deze organisaties adviezen ontvangen om maatregelen te nemen dan houden we u daar natuurlijk van op de hoogte. GV SOS Goirle volgt de protocollen van organisatie Edu-Ley, waarbij de meeste Goirlese basisscholen zijn aangesloten.

Mocht u zelf vragen hebben, dan kunt u ook altijd zelf contact opnemen met bovenstaande organisaties. Mocht u zich zorgen maken om uw gezondheid (griepverschijnselen), of de gezondheid van uw kind dan kunt u het beste contact opnemen met uw huisarts.

Hopende u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd,

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur GV SOS Goirle